Primary Spring

Dalton plain/white DPPS-P/W 10 lbs. 60 lbs. 114 lbs.
Dalton blue DPPS-BL 3 lbs 60 lbs. 155 lbs.
Dalton orange/blue DPPS-O/BL 25 lbs. 76 lbs. 167 lbs.
Dalton black/white DPPS-B/W 45 lbs. 82 lbs. 143 lbs.
Dalton black/orange DPPS-B/O 56 lbs. 91 lbs. 157 lbs.
Dalton Amber DPPS-AM 10 lbs. 73 lbs. 189 lbs.
Dalton Red/Yellow/Silver DPPS-R/Y/S 15 lbs. 90 lbs. 225 lbs.
Dalton Dark Green DPPS-DGN 3 lbs. 67lbs. 175 lbs.
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 17 von 17